Oudercommissie


De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Kinderopvang Klein Kamerik te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • pedagogisch beleidsplan
  • voedingsaangelegenheden
  • risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • prijs van de kinderopvang
  • kwaliteitsbeleid met betrekking tot het aantal kinderen per leidster en groepsgrootte,
  • opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.

Nieuwsgierig wie op dit moment de oudercommissie vertegenwoordigt?

In de hal hangt een schilderijlijst waarin de leden zich voorstellen.

Nieuwsgierig naar wat er is besproken tijdens de vergadering?

U kunt de notulen opvragen bij heidi.meijers@kleinkamerik.nl