Het kinderdagverblijf


Ons kinderdagverblijf is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 uur tot 18.15 uur.

Wij hebben in totaal 4 groepen:

De Koolwitjes 0-1 jaar, maximaal 8 kinderen

De Krekels 0-2 jaar maximaal 14 kinderen 

De Kevers 2-4 jaar maximaal 16 kinderen

De Kikkers 0-4 jaar maximaal 16 kinderen

 

De baby's van De Koolwitjes zullen tussen 1 - 1,5 jaar doorstromen naar De Kikkers. De Kinderen van De Krekels zullen tussen 2 - 2,5 jaar doorstromen naar De Kevers. Deze droomstroom gebeurt met een warme overdracht en een wen periode, om zo de overgang zo klein mogelijk te ervaren voor het kind maar ook voor u als ouders.

 

Het aantal pedagogisch medewerkers per groep is afhankelijk van het aantal kinderen wat aanwezig is en wat hun leeftijd is, hiervoor volgen wij de richtlijnen van 1-ratio.nl

 

Op vrijdag zijn De Kevers, De Kikkers en De Krekels open. De Kikkers en De Krekels hebben maximaal

10 kinderen tussen 0-2 jaar en 2 pedagogisch medewerkers. De Kevers hebben maximaal 16 kinderen tussen 2-4 jaar en 2 pedagogisch medewerkers. 

 

Mocht u opvang vanaf 07.15 uur nodig hebben is dit ook alle dagen mogelijk.


Het dagritme op het kinderdagverblijf

We werken altijd met een vast dagritme dit geeft de kinderen een vertrouwd gevoel. Als alle kinderen om 09.15 uur gebracht zijn start onze dag met een tafel moment. De kinderen krijgen fruit en water of thee aangeboden.

Daarna is er een activiteit en/of gaan we lekker naar buiten. In de middag krijgen de kinderen boterhammen en worden ze nadat ze gegeten hebben klaar gemaakt om naar bed te gaan. De 3+ kinderen die niet meer slapen krijgen een activiteit aangeboden die aansluit bij het thema en waar rekenen en/of taal centraal staat. Aan het eind van de middag wanneer de kinderen lekker geslapen hebben krijgen ze aan tafel een cracker en water of thee en mogen ze daarna nog lekker spelen, binnen of buiten net wat het weer toe laat. 


Lees meer over ons activiteitenaanbod  

opvang voor baby's bij Kinderopvang Klein Kamerik

 

De Baby's

 

We proberen voor de jongste kinderen zoveel mogelijk het ritme van thuis aan te houden. Het moment dat de kinderen een fles krijgen en verschoond worden is hun moment met de pedagogisch medewerker. Er wordt dan ook alle tijd genomen voor de interactie tussen de baby en de medewerker. Daarnaast bieden wij regelmatig sensomotorisch activiteiten aan om zo de zintuigen van de allerkleinste te prikkelen.