Onze pedagogische visie


Kinderopvang Klein Kamerik draagt naast de verzorging van de kinderen ook bij aan de opvoeding. Dit willen wij doen op een manier die past bij het kind. Wij bieden een klimaat waarin de kinderen zich gerespecteerd, geborgen en veilig voelen en waarin zij respect hebben voor elkaar en de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar manier kan ontwikkelen in zijn of haar tempo. Natuurlijk houden we hierbij wel rekening met de grenzen van de groep.

Een huiselijke vertrouwde sfeer

Pedagogische visie van Kinderopvang Klein Kamerik

Onze groepen zijn huiselijk ingericht. Wij willen bij  kinderen en de ouders het gevoel creëren een gezellige 'woon' kamer binnen te komen waardoor ze zich snel thuis zullen voelen. De groepsruimten zijn ingericht met materialen die passen bij de leeftijd van de kinderen. 

Daarnaast staan veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel.

 

 

 

 

 

Op de begane grond worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in 4 groepen.

Op de eerste etage zijn de BSO groepen gevestigd voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Alle groepen hebben hun eigen voorzieningen. 

 

Het team van Klein Kamerik bestaat uit vaste vertrouwde gezichten. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind een goede band kan opbouwen met de pedagogisch medewerkers. Er is altijd een vertrouwd persoon aanwezig. Als er iemand ziek is, of een vrije dag heeft, lossen wij dit met vaste medewerkers of onze vertrouwde invalkracht op. 

 

De kinderen die bijna naar de basisschool gaan en doorstromen naar onze BSO, bieden wij de mogelijkheid om  alvast te wennen aan de BSO groep. Zo proberen we er voor te zorgen dat een kind al gewend is in de nieuwe BSO groep, voordat hij of zij naar school gaat. Hierdoor kunnen we de grote stap mogelijk iets kleiner maken voor uw kind.

.

Grote en groene buitenruimtes

Buiten speel plaats Kinderopvang Klein Kamerik

Voor beide groepen zijn er aparte tuinen.

De kinderen van het kinderdagverblijf spelen in de tuin

grenzend aan hun groepsruimte.

De kinderen van de BSO spelen in de

500m2 grote tuin aan de overkant van de straat.

De beleving van natuur staat in onze groene buitenruimtes centraal.

 

In het gebouw is een grote binnenspeelplaats aanwezig.

Hier maken zowel de kinderen van het kinderdagverblijf als de kinderen van de BSO gebruik van, maar echter nooit tegelijkertijd.

 

 

Met de inrichting van de buitenruimtes is er rekening gehouden met alle leeftijden. Er is veel gras zodat ook de baby's heerlijk buiten kunnen zijn.

Op alle groepen is er spelmateriaal aanwezig, wat aansluit bij de interesse en ontwikkelingsfase van de kinderen.

Wij proberen de kinderen te stimuleren op onderzoek te gaan en te ontdekken wat er allemaal mogelijk is met de   verschillende spelmaterialen die er zijn en wat er te vinden is in de natuur.

 

Wij vinden het belangrijk en gezond dat de kinderen veel buiten in de natuur zijn. Daarom is ons streven  2 keer per dag naar buiten te gaan, mits het weer het toelaat. Kou of wind daar kunnen wij de kinderen op kleden en plassen van de regen;  dat is juist een hele leuke ervaring!

Prikkelende, uitdagende activiteiten

activiteiten bij Kinderopvang Klein Kamerik

Voor kinderen is een regelmatig (dag)ritme belangrijk. Dit biedt de kinderen houvast/ herkenning en een veilig gevoel. Buiten de verschillende groepsmomenten (kring, lunch, fruitmoment en vieren van verjaardagen) is er ruimte voor vrij spel, slapen en buiten spelen.

 

Naast dit alles bieden wij dagelijks prikkelende, uitdagende, leuke activiteit aan.

Dit doen wij onder de paraplu van een thema afgestemd op de leeftijdsdoelgroep, en indien mogelijk(bij de BSO) met inspraak van de kinderen.

 

De activiteiten bieden we aan middels een door ons opgezet activiteitenplan waarbij verschillende ontwikkel gebieden aan bod komen.

 

Ook specifieke 3+ activiteiten(voorbereidend op de basisschool), en baby activiteiten zijn hier in opgenomen.

Maar ook sport/beweging en natuur & wetenschap zijn hier een vast onderdeel in.

 

Op deze manier worden de zintuigen geprikkeld en de ontwikkeling van alle kinderen gestimuleerd en is er geen dag het zelfde bij Klein Kamerik.

 

Alle activiteiten die aangeboden worden zijn vrijblijvend. Wilt uw kind liever vrij spelen, of op avontuur gaan in onze tuin? Dan is dat geen enkel probleem want uw kind staat centraal bij Klein Kamerik.