Het inspectierapport


Jaarlijks wordt onze locatie geïnspecteerd door de GGD. Het resultaat van deze inspecties worden vast gelegd in een inspectierapport. Deze rapporten kunt u inzien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. (LRK) via onderstaande links.

 

Bekijk het inspectierapport van de buitenschoolse opvang:

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Klein Kamerik 

 

Bekijk het inspectierapport van het kinderdagverblijf:

Inspectierapport Kinderdagverblijf Klein Kamerik

Inspectierapport Kinderopvang Klein Kamerik